Võimuvõitlus paarisuhtes – kuidas hoida suhet elus?

Kuigi kõik inimesed on ainulaadsed ja ühtki täpselt samasugust suhet ei ole olemas, on leitud siiski teatud käitumuslikke mustreid, mida läbivad väga paljud suhted.

Neist esimene on meile kõigile hästi teada. Loomulikult on see armumine. Kõik me oleme ühel või teisel moel olnud armunud.

Armumine võib kesta ajaliselt erinevalt. Vahel hõljume armunult ringi aastaid, teinekord maandume pilvepiirilt juba märksa varem.

Kui armumise perioodil märkame oma väljavalitus vaid neid omadusi, mida oleme otsinud või mis on meile sarnased, siis armumisperioodi lõppedes saavad valgust ka partneri teised omadused.

Pärast armumist on järgmiseks faasiks kurjakuulutavalt võimuvõitlus.

Võimuvõitlus kui saatuslik aeg

Võimuvõitlus paarisuhtes, mida nimetatakse teinekord hellitavalt armastusepohmelliks, on n-ö selginemise aeg. Roosad prillid võetakse eest ja hakatakse oma lähedast nägema uues valguses.

Kuna esmane suur imetlus hakkama kaduma, võib tekkida tunne, et tehtud on vale valik ning et see inimene ei olegi nii sobiv partner nagu alguses tundus.

Just selles etapis purunevadki paljud suhted, kuid peagi võite avastada end nõiaringist, kus kõik aina uuesti kordub. Kõik järgnevad suhted hakkavad samas faasis purunema.

Miks? Sest võimuvõitlus paarisuhtes on teatud mõttes vältimatu.

Ühel või teisel hetkel hakatakse paika sättima, kuidas kaks eraldi isiksust ühte suhtesse päriselt sobivad.

Seega on võimuvõitlus paarisuhtes justkui saatuslik otsustamise aeg. Kui suudetakse keerukustele olenemata leida ühine mõistmine, on võimalik koos edasi minna. Kui ei, minnakse edasi eraldi.

Paarisuhte probleemid võimuvõitluse faasis

Paarisuhte probleemid ei teki üleöö, aga ühel hetkel ehk tabad end vaatamas oma valitud kaaslast ja mõtlemas, et ta on muutunud. Ta ei tundu enam selline nagu varem.

Võimalik, et vaatad teda nüüd uue pilguga, aga on ka võimalik, et ta on juba väljunud armumise faasist ning on võtnud endale varasemast rohkem ruumi iseenda jaoks.

Selline käitumisviis võib tunduda eemaldumisena, mis omakorda paneb teise osapoole sageli nõudlikumalt käituma.

Võimuvõitluse faasis kujundavad osapooled iseseisvust suhte sees. Olenevalt inimeste valmisolekust võib see faas kesta vahel aastaid.

See võib lõppeda üksnes kahel viisil: kas suhe laguneb või jääb ellu.

Kõige halvem variant on, et minnakse koos edasi vaatamata sellele, et ühist mõistmist ei saavutata. Sellisel juhul tekivad suhtesse aina korduma kippuvad probleemid ja tülid.

Sageli hakatakse suhetes, kus võimuvõitlus on lahendamata, end ühel või teisel moel suhtes maha suruma, arvates, et see on vajalik kompromiss.

Loomulikult on vaja suhetes sõlmida kokkuleppeid ja järeleandmisi, kuid mitte kunagi iseenda heaolu arvelt.

Selleks, et võimuvõitlusest edukalt välja tulla, tuleb esmalt leida endas soovi kasvada ja areneda ning samas ka mõista, miks senised suhtlemisviisid enam ei sobi.

Ühised eesmärgid ja soovid seatakse koos partneriga, tehes seda teineteist austaval viisil.

Paarisuhte parandamine: kuidas jääda iseendaks ja olla heas suhtes?

Olles selles situatsioonis sees, võib tunduda see võimatu, aga paarisuhte parandamine on võimuvõitluse faasis siiski võimalik.

Oluline küsimus siin on: kuidas jääda suhtes olles iseseisvaks ilma armastuse sidet purustamata?

Esmalt tuleb teadvustada olukorda, millesse olete sattunud. Väga sageli inimesed ei saa aru, miks tekivad konfliktid ja miks nad teatud olukordades tugevalt reageerivad.

Asjatundlik nõustamine aitab vaadata oma välja kujunenud käitumismustreid, leida nende tagamaid ning seeläbi paremini mõista nii iseennast kui oma partnerit.

Oluline on, et on ühine soov koos edasi minna, et ollakse valmis iseendale otsa vaatama ning soovitakse areneda ja teha muutusi.

Kahel inimesel võib omaette seda teha olla väga keeruline. Erapooletu nõustaja aitab kaardistada olulisemad murekohad ning leiab parimad lahendused.

Võimuvõitlusest edukalt välja tulnud paarisuhe on tugevam

Üksnes need paarid, kes läbivad selle olulise, kuid keerulise proovikivi ehk võimuvõitluse faasi, on need, kes saavad maitsta tõelise pühendumuse viljasid.

Alles siis, kui mõlemad osapooled on teinud teadliku valiku suhte kasuks ning on astunud otsustavaid samme, et oma kallimat paremini mõista, saab paarisuhe kasvada armumisest armastuseks.

Võimuvõitluses ellu jäänud suhtes:

  • Aktsepteeritakse teineteise erinevusi;
  • Mõistetakse, et jõuga ei saa armastuses midagi;
  • Saadakse aru, mis neid paarina ühendab;
  • Teatakse, et hea suhe ei tähenda üldse mitte tülitsemist.

Kui soovid selgust, kas suhtes on parasjagu võimuvõitlus või on toimumas midagi muud, ära kõhkle pöörduda nõustaja poole.

Paarinõustamine on hea viis nii suhete parandamiseks kui iseenda tundma õppimiseks ning oma soovide paremaks mõistmiseks.

Jaga sotsiaalmeediasse või saada meilile
Kristijoeorg.ee
Kristijoeorg.ee