Heaolu treening

Mida tähendab heaolu treening?

Tasakaalus elu ja heade suhete eeldus on sinu kontakt iseendaga. Vaid siis saavad ka teised luua sinuga tähenduslikke suhteid.

Sinu elukogemused on kujundanud sinu uskumused ja mõtteviisi. Need on varem aidanud sind elus edasi. Kui oled jõudnud siia, siis ilmselt enam see nii ei ole. Ja need on hakanud sind sinu tänaste soovide ja tulemuste teekonnal hoopis takistama.  Sul on vaja end uute tulemuste jaoks ümber treenida.

Sinu heaolu treenerina aitan sul endaga uusi ühendusi luua ja hoida. Sinu ülesanne ja vastutus on olla nii heaolu treeningutes kui elus aktiivne ja julgeda teha varasemast erinevaid valikuid.

Heaolu treening ei ole teraapia ega traditsioonilise ravi asendaja, kuid võib olla elumuutev sulle, kui otsid tulevikku suunatud ja terviklikku lähenemist muutuste loomiseks. Minu roll on anda igakülgset juhatust ja tuge.

Muutused tähendavad uusi võimalusi ja uusi kogemusi. Ole neile lihtsalt avatud! Kui muutuste juures on midagi karta, siis pigem seda, mis juhtub siis, kui sa midagi ei muuda.

Mistahes olukorras sa praegu oled, saan sinu teekonda heaoluni kiirendada läbi kolme põhisammu:

I  Avastamine ja vaatamine

Minu lähtepunkt heaolu treenerina on sinu terviklikkus. Kuulan sind kõrvade, silmade ja südamega. Et tuua nähtavale seda, mida sa ise ei pruugi või ei taha näha: sinu takistusi ja su tegelikke vajadusi. Mis sind täna mõjutab? Mille külge oled emotsionaalselt nii kõvasti kinni seotud, et lahti laskmine on keeruline ja hirmutav?

II   Taipamine ja ümberkujundamine 

Mõned teraapia- ja coaching’u vormid keskenduvad ainult käitumisele. Mõnede õpetuste järgi piisab muutuste tekitamiseks probleemi verbaliseerimisest. On isegi selliseid, mille arvates pole algpõhjus sugugi oluline. Minu arvates on mõistmine uskumuste ja käitumise muutmise võimsaim mootor. Kuid tõeline mõistmine tuleb alles siis, kui süveneme teadlikest mõtetest kaugemale. Kui sa tõesti teaksid, milles probleem on, siis sa poleks vist siin, eks?

III   Tegutsemine ja muutus

Edasi kujundame sinu teadvustatud uskumused ümber nii, et need teeniksid sinu soovitud muutusi ja eesmärke. Et sul oleks võimalik kerguse ja rõõmuga saavutada kõike, mida tegelikult soovid. 

Kui alateadlikke uskumusi õnnestub muuta, võid oodata kiireid, jõulisi ja elumuutvaid muutusi ka oma elus. Imelised üllatused, rohkem raha, õiged koostööpartnerid, vooseisundis töötamine ja loomine, uued inimesed, paranenud suhted.

Millistele õpetustele ja meetoditele heaolu treenerina toetun?

Kuulan, peegeldan ja mõtestan sinuga koos. Kasutan lisaks vestlusele erinevaid tehnikaid (N: juhendatud hüpnoos, EMDR teraapia sh bilateraalne stimulatsioon, milleks võivad olla kas silmaliigutused, kuulmis- või puutestimulatsioonid, genogrammi ehk perekaardi koostamine inimest mõjutavate mustrite välja selgitamiseks jt tehnikad), mis aitavad hiilida mööda sinu teadlikest mõtetest, et jõuda seeläbi lähemale soovitud lahendusele.

Põhinen Erakooli „Teadlik Mina“ õpetustele, kus läbisin nelja aastase  Transpersonaalne Psühholoogia ja Hüpnoosi õppekava.

Aitan sul vaadata oma hetkeprobleemidest sügavamale ja mõista oma terviklikku identiteeti. Aitan sul adekvaatselt hinnata elu erinevaid aspekte ja leida sisemist jõudu oma elu parandamiseks.

„Ma ei pane sind vaatama pendli õõtsumist. Minu hüpnoosi seanss ei tähenda seda, et sa kaotaksid teadvuse või kontrolli. Minu tööriistakastis on hüpnoos vahend, mille abil mööda hiilida sinu sisemisest kriitikust ja blokkijast. Vaatame, millised on kinnistunud uskumused, millal ja miks need on tekkinud ning millist mõju sinu elule minevikusündmused avaldavad.“

Lisaks õpin hetkel UK psühhoterapeut Marisa Peer’i RAPID TRANSFORMATIONAL THERAPY koolis. RTT on neuroteadusel, hüpnoteraapial, psühhoteraapial, kognitiivsel käitumuslikul teraapial  põhinev kiireid, tõhusaid ning püsivaid tulemusi loov teraapiavorm. Marisalt olen õppinud, kui oluline on meie sisekõne iseendaga. 

„Sõnad, mida  sa elu jooksul kuuled, muidugi kujundavad sind, kuid kõige olulisemad sõnad, mida sa kogu oma elu jooksul kuuled, on sõnad, mida sa ütled iseendale.“

Kirjuta mulle: kristijoeorg@gmail.com

Kristi Jõeorg – heaolu treener

Kliendid nõustamisest

Paula

Millise otsustamise valdkonnaga seoses sa pöördusid minu poole?

Olin elus olulise otsuse ees, mis suunas küsima endalt mida ja miks ma tegelikult teha soovin. Otsingutel jõudsin enda eesmärgi sõnastamise harjutuseni.

Kristiga oli mugav rääkida ning ta oskas mind hästi avada.

Paula

Miks pöördusid just minu poole?

Harjutuseks oli vaja partnerit, kes oleks neutraalne kõrvalseisja ning hea kuulaja.

Kuidas kirjeldad enda jaoks minu poolt läbi viidud protsessi? Milline oli sinu jaoks tulemus? Kas see protsess avas sinu jaoks midagi uut ja väärtuslikku?

Kristiga oli mugav rääkida ning ta oskas mind hästi avada. Ta tegi kogu protsessi jooksul märkmeid ja tõi välja mustreid, mida ma ise ei osanud varem märgata.

Viljar

Kristil on väga hea oskus kuulata, olles sealjuures analüütiline ning küsida õigeid küsimusi õigel ajal.

Läbiviidud testi puhul oli vaja ennast väga mitmest küljest avada, siis Kristi seltsis oli seda mugav teha. Tema olemus on selline, et võib end vabalt tühjaks rääkida ilma, et kohmetust või ebamugavustunnet tekiks. Testi läbiviimine oli kogu läbiviimise ajal väga konstruktiivne ning fokusseeritud.

Kristil on väga hea oskus kuulata, olles sealjuures analüütiline ning küsida õigeid küsimusi õigel ajal.

Viljar

Testi tulemus oli minu jaoks vägagi silmiavav ja elumuutev. Avastasin enda kohta väga palju uut infot ning palju arusaamisi, miks ma mida teinud olin ja olen. Nendest arusaamadest tõukus minu edaspidine

suurem eneseavastuste ning -arengute rada.

Ma olen selle eest megatänulik, et ta oli nõus selle testi minu peal läbi viima.

Liina

Pöördusin sinu poole äris vastutuse võtmise teemal, et mul on hirm võtta vastutus teiste inimeste ees.

Sinu poole pöördusin sellepärast, et sa pöörasid sellele minu juures tähelepanu ja et sul on ka tööriist kuidas seda lahendada (nii sain aru meie vestlusest enne kohtumist).

Protsess oli meeldiv. Tundsin ennast hoituna ja turvaliselt.

Harjutused mida tegime olid head ja silmi avavad. 

Minu jaoks kõige suurem väärtus, mis ma kohtumiselt sinuga kaasa haarasin kujunes mitmest asjast kokku, kui tekkis päriselt ka mõistmine, et ma ennast šaboteerin olles ikka veel ohvri rollis ja väga olulist rolli siin mängis see kuidas sina mulle oma pilgu läbi selle lahti seletasid ja oma arusaamisele kindlaks jäid – et kuidas sina neid asju näed mu juures. Ja aitas ka see väga hästi, kus rääkisid enda näidet. 

Nüüd saan ma enda juures kohe seda šabotaaži märgata ja oma “täiskasvanud mina” appi võtta. Sa justkui nagu avasid mu silmad (alateadvuse), et kuidas ja miks ma endiselt ennast tulemustest eemale hoian ja andsid ka viisi kuidas seda muuta. 

Olen selle eest äärmiselt tänulik ja nüüd edaspidi jälgin teadlikumalt ennast ja saan teha tegevusi, mis viivad tulemusteni.

Julia

“Käisime mehega imago teraapias. Plaan oli esialgu ühe tunnine kohtumine, kuid väga suureks üllatuseks avastasime lõpus kella vaadates, et ühest tunnist sai 2.5 tundi. Ning ütleme ausalt, et juttu oleks jagunud veel kauemaks.

Oli hea kuulata ning jagada ning olla kuuldud. Ühtlasi natuke rohkem mõistetud ja mõista teist osapoolt, miks ta reageeris erinevatele olukordadele nii tuliselt.

Oleme päris kaua aega tagasi käinud imago teraapias aga ausalt öeldes praktikasse pole pannud sealt jagatud infot.

Enda koha pealt võin öelda, et varasematel kordadel pole tegelikult sisimas ma ise olnud valmis muutusteks. Minu sees oli metsik jonn, valu ning näpuga näitamine.

Oli väga oluline meeldetuletus, et kõik, mis ajab meid vihale on peidus meis endas ning juurpõhjust on vaja otsida ning lahendama hakata just sealt.

Kristi tõi hea näite, et näpuga näidates teise suunas jäävad kõik teised ikka meie enda peale.

Mulle meeldis väga Kristi hoitud ruum, mis oli kerge ja hinnangute vaba.

Ta austas ning toetas mõlemat poolt. Kristi oskas leebelt mind heas mõttes mõnes kohas korrale kutsuda ja peegeldas seda selgelt ning arusaadavalt.

Püüan selle võtta kaasa ning teadlikult järgmistel hetkedel käituda teisiti, kui olen varasemalt alati teinud.

Ma ei tea täpselt, mis edasi saab meie suhtest – kui mehe ja naise vahel. Igal juhul soovin, et meie suhe oleks teineteise suhtes austav.

Tänaseks oleme olnud koos pea 14 aastat. Tean seda, et soovin parimat lahendust meile kõigile ja ühtlasi, et pakuksime meie pojale kõige ilusamat eeskuju.

Seal, kus ema ja isa on rahul enda elu ja suhtega. Ja kus poja vanemad saavad hästi ja sõbralikult ning mõistvalt läbi.

Usun siiralt, et see kõik tuleb ning imago teraapia on suureks kingituseks meile sellel teekonnal – kasvamaks teadlikumaks iseenda mustritest, käitumisest ning lugudest mida peas räägime.

Aitäh Sulle Kristi, et jagasid meile enda aega heldelt ning olid toeks, kus saime ennast turvaliselt väljendada.


Kohtumiseni! 🥰🙏
❤️❤️❤️Armastuse terviseks!