Perenõustamine

Peresisesed suhted, erinevad välja kujunenud dünaamikad, käitumismustrid, tegevused ja harjumuspärased toimetulekuviisid võivad omavahelist positiivset suhtlust pärssida.

Perenõustamine aitab jõuda taas teineteise mõistmiseni.

Kristi Jõeorg

Võta ühendust

Perenõustamine Tallinna lähedal, Tabasalus

Pere on meile kõige olulisem. Pereliikmed on meie kõige lähedasemad inimesed. Vahel aga kaotame usaldusliku ja toetava suhte. Perenõustamine aitab need olulised sidemed taastada.

Teinekord kiputakse unustama, kuigi ollakse pere, ei ole kõik pereliikmed ühesuguse mõttemaailma, uskumuste ja kogemustega. Perenõustamine aitab jõuda taas teineteise mõistmiseni.

Peresisesed suhted, erinevad välja kujunenud dünaamikad, käitumismustrid, tegevused ja harjumuspärased toimetulekuviisid võivad omavahelist positiivset suhtlust pärssida.

Mida perenõustamisel tehakse?

Perenõustamine puudutab kõiki pereliikmeid. Selleks, et saada olukorrast tervikpilt, tuleks nõustamisel osaleda kõigil pereliikmetel, kes on selleks valmis.

Nõustamine toimuks nii igale pereliikmele eraldi kui kõikidele koos. Peresuhete mõistmiseks on oluline, et iga pereliige saaks vabalt ja ausalt kõik hingelt ära rääkida. Nõustajana loon selleks turvalise ja privaatse õhkkonna.

Nõustajana teen vestluste kaudu selgeks, milline on hetkeseis ja kuidas see nii on kujunenud. Seejärel sõnastan kõikidele pereliikmetele arusaadaval moel, miks peresuhted on kujunenud selliseks nagu nad parasjagu on.

Neutraalse toetajana ei anna ma hinnanguid, vaid töötan ühiselt perega selle nimel, et taastada teineteise mõistmine.

Vaata kõrvalolevast videost, mis on perenõustamine ja kuidas võib sellest abi olla kriiside, konfliktide lahendamisel perekonnas.

NB! Küpsiste valikud võivad mõjutada video toimimist.

Millal on abi perenõustamisest?

Perenõustamise eesmärk on suurenenud ühtsusetunde saavutamine pereliikmete vahel. Inimesena vajame väga, et me kuuluksime kuhugi. Kuuluvus oma perekonda on esmase tähtsusega.

Perenõustamine sobib nii kriisiolukorras abistava meetodina kui pikemalt kulgenud probleemide lahendamiseks. Samuti võib perenõustamine olla hea ennetav meede pereliikmete omavaheliste suhete hoidmiseks, näiteks suurte elumuutuste eel.

Iga pere nõustamine on eriline, kuna igal perel on oma eripära. Siiski saab välja tuua mõned levinumad põhjused, miks perenõustamisele tullakse:

  • Laste ja teismeliste emotsionaalsed mured;
  • Lahutus ja lahkuminek;
  • Vähesed vanemlikud oskused;
  • Probleemid õppimisega;
  • Traumaatilised kogemused, kaotused ja lein;
  • Suured elumuutused, näiteks elukohavahetus.

Kas valida perenõustamine või suhtenõustamine?

Peresuhetes moodustavad partnerid samuti perekonna. Nende suhe on samal ajal siiski ka paarisuhe. Paarisuhtega seonduvad küsimused on pigem suhtenõustamise teema.

Vahel võivad pere peamised mured ja suhtlemisraskused olla tingitud just paarisuhte iseärasustest. Kui peres on ka teisi liikmeid, näiteks lapsi, keda paarisuhte raskused mõjutavad, siis on sobilik tulla perenõustamisele.

Suhtenõustamisel keskendun intiimses suhtes olevatele partneritele ja pakun neile spetsiaalselt neile suunatud Imago suhteteraapiat.

Perenõustamisel võib samuti paarisuhe olla keskmeks, kuid oluline on ka nõustamisele kaasata need pereliikmed, kes kannatavad peres tekkinud probleemidega seoses.

Nagu eespool mainitud, ei pea aga perenõustamise puhul keskpunkt olema paarisuhe, vaid nõustamisele võib tulla mistahes peredünaamikat puudutavate küsimuste, murede ja väljakutsete puhul.

Raskused peresuhetes ei pruugi olla murekohaks ainult lastele, vaid võivad negatiivselt mõjutada ka kaugema ringi pereliikmeid, näiteks vanavanemaid ja teisi, kes elavad perega koos või on väga lähedased.

Selleks, et perekond saaks tulevikus tugevamalt edasi liikuda, on hea nõustamisse kaasata kõiki osapooli, kes on selleks valmis.

Tule nõustamisele kohapeale või kohtume veebis

Olen Sinu jaoks olemas nõustamisruumides ning vajadusel võime kohtuda ka veebi kaudu videonõustamisel.