Heaolu treening

Sinu elukogemused on kujundanud sinu uskumused ja mõtteviisi. Need on varem aidanud sind elus edasi.

Kui oled jõudnud siia, siis ilmselt enam see nii ei ole.

Ja need on hakanud sind sinu tänaste soovide ja tulemuste teekonnal hoopis takistama. Sul on vaja end uute tulemuste jaoks ümber treenida.

Kristi Jõeorg

Võta ühendust

Heaolu treening

Mida tähendab heaolu treening?

Tasakaalus elu ja heade suhete eeldus on sinu kontakt iseendaga. Vaid siis saavad ka teised luua sinuga tähenduslikke suhteid.

Sinu elukogemused on kujundanud sinu uskumused ja mõtteviisi. Need on varem aidanud sind elus edasi. Kui oled jõudnud siia, siis ilmselt enam see nii ei ole. Ja need on hakanud sind sinu tänaste soovide ja tulemuste teekonnal hoopis takistama. Sul on vaja end uute tulemuste jaoks ümber treenida.

Sinu heaolu treenerina aitan sul endaga uusi ühendusi luua ja hoida. Sinu ülesanne ja vastutus on olla nii heaolu treeningutes kui elus aktiivne ja julgeda teha varasemast erinevaid valikuid.

Heaolu treening ei ole teraapia ega traditsioonilise ravi asendaja, kuid võib olla elumuutev sulle, kui otsid tulevikku suunatud ja terviklikku lähenemist muutuste loomiseks. Minu roll on anda igakülgset juhatust ja tuge.

Muutused tähendavad uusi võimalusi ja uusi kogemusi. Ole neile lihtsalt avatud!

Kui muutuste juures on midagi karta, siis pigem seda, mis juhtub siis, kui sa midagi ei muuda.

Mistahes olukorras sa praegu oled, saan sinu teekonda heaoluni kiirendada läbi kolme põhisammu:

Vaata kõrvalolevast videost, mis on heaolu treening ja kuidas see saab aidata suuremat rahulolu leida.

NB! Küpsiste valikud võivad mõjutada video toimimist.

I Avastamine ja vaatamine

Minu lähtepunkt heaolu treenerina on sinu terviklikkus.

Kuulan sind kõrvade, silmade ja südamega. Et tuua nähtavale seda, mida sa ise ei pruugi või ei taha näha: sinu takistusi ja su tegelikke vajadusi.

Mis sind täna mõjutab?

Mille külge oled emotsionaalselt nii kõvasti kinni seotud, et lahti laskmine on keeruline ja hirmutav?

II Taipamine ja ümberkujundamine

Mõned teraapia- ja coaching’u vormid keskenduvad ainult käitumisele. Mõnede õpetuste järgi piisab muutuste tekitamiseks probleemi verbaliseerimisest. On isegi selliseid, mille arvates pole algpõhjus sugugi oluline.

Minu arvates on mõistmine uskumuste ja käitumise muutmise võimsaim mootor.

Kuid tõeline mõistmine tuleb alles siis, kui süveneme teadlikest mõtetest kaugemale.

Kui sa tõesti teaksid, milles probleem on, siis sa poleks vist siin, eks?

III Tegutsemine ja muutus

Edasi kujundame sinu teadvustatud uskumused ümber nii, et need teeniksid sinu soovitud muutusi ja eesmärke. Et sul oleks võimalik kerguse ja rõõmuga saavutada kõike, mida tegelikult soovid.

Kui alateadlikke uskumusi õnnestub muuta, võid oodata kiireid, jõulisi ja elumuutvaid muutusi ka oma elus.

Imelised üllatused, rohkem raha, õiged koostööpartnerid, vooseisundis töötamine ja loomine, uued inimesed, paranenud suhted.

Millistele õpetustele ja meetoditele heaolu treenerina toetun?

Kuulan, peegeldan ja mõtestan sinuga koos.

Kasutan lisaks vestlusele erinevaid tehnikaid (N: juhendatud hüpnoos, EMDR teraapia sh bilateraalne stimulatsioon, milleks võivad olla kas silmaliigutused, kuulmis- või puutestimulatsioonid, genogrammi ehk perekaardi koostamine inimest mõjutavate mustrite välja selgitamiseks jt tehnikad), mis aitavad hiilida mööda sinu teadlikest mõtetest, et jõuda seeläbi lähemale soovitud lahendusele.

Põhinen Erakooli „Teadlik Mina“ õpetustele, kus läbisin nelja aastase Transpersonaalne Psühholoogia ja Hüpnoosi õppekava.

Aitan sul vaadata oma hetkeprobleemidest sügavamale ja mõista oma terviklikku identiteeti.

Aitan sul adekvaatselt hinnata elu erinevaid aspekte ja leida sisemist jõudu oma elu parandamiseks.

Vaatame, millised on kinnistunud uskumused, millal ja miks need on tekkinud ning millist mõju sinu elule minevikusündmused avaldavad.“

Lisaks õpin hetkel UK psühhoterapeut Marisa Peer’i RAPID TRANSFORMATIONAL THERAPY koolis. RTT on neuroteadusel, hüpnoteraapial, psühhoteraapial, kognitiivsel käitumuslikul teraapial põhinev kiireid, tõhusaid ning püsivaid tulemusi loov teraapiavorm.

Marisalt olen õppinud, kui oluline on meie sisekõne iseendaga.

„Sõnad, mida sa elu jooksul kuuled, muidugi kujundavad sind, kuid kõige olulisemad sõnad, mida sa kogu oma elu jooksul kuuled, on sõnad, mida sa ütled iseendale.“

Kirjuta mulle: krispiratsioon@gmail.com

Tule nõustamisele kohapeale või kohtume veebis

Olen Sinu jaoks olemas nõustamisruumides ning vajadusel võime kohtuda ka veebi kaudu videonõustamisel.