Taganemisavaldus

Täitke ja tagastage käesolev avaldus üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda!

Lepingust taganemise avaldus

Krispiratsioon OÜ, Varia tee 8, Vääna-Jõesuu Harku vald Harjumaa 76909 Eesti.

E-posti aadress: kristijoeorg@gmail.com

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimuse ………………………….. (tellimuse number) alusel ostetud toode/tooted:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tellimuse olen kätte saanud …. / ….. / ……………. (kuupäev, kuu, aasta)

Kliendi nimi:

Kliendi aadress:

Kliendi allkiri

(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev